MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

Het waarde creërende werk van Vintage Beauty is geen doel op zich. Het is voor klanten die ons al jaren met hun bezoeken eren en ervoor kiezen om door ons voor hun huid en schoonheid te laten zorgen, maar het is ook voor degenen die hulp nodig hebben. We vinden het onze plicht en onze taak om maatschappelijk belangrijke kwesties te omarmen, Daarom hebben we de afgelopen 11 jaar de volgende maatschappelijke organisaties zowel financieel als actief ondersteund:

 • NaNe – Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület [Vereniging Vrouwen voor Vrouwen en Tegen Geweld] – tegen huiselijk geweld

De vereniging is al bijna 30 jaar een van de grootste vertegenwoordigers van de bestrijding van partnergeweld en huiselijk geweld tegen vrouwen en kinderen in Hongarije. We ondersteunen hun werk al jaren met 1% van onze webshopomzet, met de verspreiding van hun informatieve publicaties voor het publiek, op de vrouwenavonden van onze Salon, het Vintage Beauty Schoonheidsinstituut voor Vrouwen en door de professionele opleiding van schoonheidsspecialisten in de beautybranche.

 

 • Bátor Tábor Alapítvány – [Stichting Dappere Kamp] belevenissen voor het herstel van zieke kinderen

Een van de grootste Hongaarse civiele organisaties, die al 20 jaar therapeutische kampen organiseert en daarmee voor levensveranderende belevenissen zorgt voor ernstig of chronisch zieke kinderen en hun gezinnen, evenals aan gezinnen die een kind verloren hebben. Ons bedrijf ondersteunt ook hun werk al jaren met 1% van de webshopomzet en met aanbiedingen van de sponsoravonden en veilingen van de Stichting..

 

 • Hősök Tere initiatief – voor een tolerantere samenleving

Met hun programma’s en bewustmakingscampagnes bestrijden ze sociale vooroordelen en onverschilligheid, met hun trainingen, evenementen en attitudevormende video’s hebben ze invloed gehad op het wereldbeeld van meer dan 1 miljoen mensen. We helpen hun beweging al jaren met 1% van de opbrengst van onze online verkoop en donaties op hun sponsoravonden.

 

 • Válaszút Háza Női Rehabilitációs Intézmény [Huis van het Kruispunt Rehabilitatiecentrum voor Vrouwen] – om vrouwen in nood weer aan het werk te helpen

Ze bieden persoonlijke hulp aan vrouwen in nood bij het bereiken van een nieuw, mooier leven. Wij organiseren regelmatig kledinginzamelingen voor de vrouwen die rehabiliteren met de bedoeling, dat ze zo snel mogelijk terugkeren naar de wereld van het werk, en op de schoonheidsdagen die ze zelf organiseren geven onze professionals een nieuwe look aan onze dakloze medevrouwen waardoor ze zelfvertrouwen, eigenwaarde en hoop krijgen.

 

 • Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány [Stichting voor kinderrechten]– voor de rechten van de kinderen

De stichting zet zich in voor de rechten van kinderen, zodat de volwassen samenleving op alle gebieden van het leven rekening houdt met de belangen en perspectieven van kinderen. Sinds juli 2020 ondersteunt ons bedrijf met een deel van de totale webshopomzet de maatschappelijk belangrijke activiteiten van Hintalovon.

 

 • Oltalom Karitatív Egyesület Protection Charity Association - voor het omarmen van daklozen

Ze bieden materiële, en emotionele steun en hulp in natura aan mensen in de periferie van de samenleving in de hoop op een menswaardig leven. In december 2020 organiseerden we een inzameling en schonken we dankzij de gasten van het Vintage Beauty Schoonheidsinstituut een hele bus met kleding, schoenen, tassen, speelgoed, hartverwarmende kerstberichten en brieven aan de bewoners van het kinderdagverblijf en de volwassen bewoners van het hostel van de vereniging.

 

 • Bethesda Kinderziekenhuis – voor het herstel van zieke kinderen

Bethesda is een van de grootste kindergezondheidsinstellingen in Hongarije. Zij zijn vooral gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met brandwonden. Vanaf februari 2021 ondersteunen we het ziekenhuis in het kader van een bijzondere samenwerking op verschillende punten:

 • ter gelegenheid van de Dag van de Verpleegsters hebben we waardevolle geschenkpakketten met biologische cosmetica samengesteld voor de verpleegsters van het ziekenhuis;
 • een deel van de opbrengst van de in 2021 verkochte cosmetica doneren wij aan het Kinderziekenhuis;
 • in samenwerking met de specialisten van het ziekenhuis hebben we een Verzorgingscrème ontwikkeld die huidherstel van verzorgers en verzorgden ondersteunt;
 • gedurende een half jaar bieden we de verpleegkundigen van het Bethesda Kinderziekenhuis op de laatste werkdag van elke maand gratis schoonheids- en ontspanningsbehandelingen in ons instituut.

 

 • Vrouwenavonden

Voor de COVID-pandemie hielden we educatieve thema-avonden in onze salon, het Vintage Beauty Schoonheidsinstituut, waarvoor wij ook deskundigen hebben uitgenodigd om te spreken over onderwerpen voor en over vrouwen. De onderwerpen van de driemaandelijkse evenementen waren het lot van de vrouw, vrouw-man-spelletjes, zaken die van vrouwen verwacht worden, oorzaken van hormonale veranderingen, rouw- en rouwtherapie en verliesverwerking.